Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hou_7: Fruits and vegetables availability

Spørsmålstekst

HOU_7. Is there a large selection of fresh fruits and vegetables available for purchase in your neighborhood?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1096 680 198,2
 21,1%
1 Yes 4467 2 551 017,8
 78,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 131 96 255,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5563 3231216.044
Manglende tilfeller 1647 1364825.275
Standardavvik 0.398 0.408
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.