Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel er_3: Drinking water

Spørsmålstekst

ER_3. Drinking water that has an odd look, odor, or taste (a problem in your community or neighborhood)?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 4853 2 795 361,6
 86,9%
1 Yes 691 421 788,0
 13,1%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 150 110 322,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5544 3217149.581
Manglende tilfeller 1666 1378891.738
Standardavvik 0.33 0.338
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.