Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hh_adult: Number of adults in household [C]

Spørsmålstekst

ADULTS. How many members of your household, including yourself, are 18 years of age or older? INC_3. Including yourself, how many people living in your household are supported by your total household income?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 2179 1 066 510,2
 32,1%
2 2374 1 466 390,9
 44,1%
3 697 470 850,9
 14,2%
4 315 222 197,5
 6,7%
5 89 70 900,0
 2,1%
6 28 22 257,7
 0,7%
7 8 5 479,8
 0,2%
8 2 2 426,1
 0,1%
10 1 213,8
 0,0%
12 1 244,8
 0,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Gjennomsnitt 1.929
Standardavvik 1.009 1.05
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.