Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hhold_n: Household unique ID

Beskrivende tekst

The household unique ID was originally assigned by the survey contractor, ICF, to identify an individual respondent. The repondent had to be an adult age 18 or above. In cases where there are child and adult responses, the household number is the same for each person in the household.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 7210
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.