Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cgen_hlth: Health status, child

Spørsmålstekst

CHC_3. In general, would you say that this child’s health is excellent, very good, good, fair, or poor?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
1 Excellent 759 627 319,1
 50,9%
2 Very good 364 283 301,5
 23,0%
3 Good 281 258 362,1
 21,0%
4 Fair 63 53 911,0
 4,4%
5 Poor 11 10 169,2
 0,8%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 38 35 506,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1478 1233062.779
Manglende tilfeller 5732 3362978.54
Standardavvik 0.946 0.966
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.