Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel dtlclean: Dental cleaning last year

Spørsmålstekst

DH_2. Have you had a professional dental cleaning or check-up in the past 12 months?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 2147 1 388 423,2
 41,7%
1 Yes 3547 1 939 048,5
 58,3%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.485 0.493
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.