Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel asthmanow: Current asthma [S]

Spørsmålstekst

CD_7. Do you still have asthma?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have been told they had asthma.

Verdier Kategorier N NW
0 No 322 183 091,6
 43,4%
1 Yes 446 238 616,8
 56,6%
-8 Not in universe 6442 4 174 332,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 768 421708.448
Manglende tilfeller 6442 4174332.872
Standardavvik 0.494 0.496
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.