Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel copd: Chronic Obstructive Pulmonary Disease diagnosis

Spørsmålstekst

CD_5. (Has a doctor) Ever told you have Chronic Obstructive Pulmonary Disease, or COPD?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 5467 3 221 765,9
 96,8%
1 Yes 227 105 705,8
 3,2%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.196 0.175
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.