Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel adbmicat: Adult BMI categories [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically DEM_12 and DEM_13.

Beskrivende tekst

The adult BMI variable was calculated from height and weight variables provided by respondents using the following equation: BMI= (mass (lbs)*703)/(height (in)^2). This value was then used to construct categories of Normal weight (BMI<25), Overweight (BMI>=25 & BMI<30), and Obese (BMI>=30). Any BMI value greater than 99.99 and less than 12.00 is set to missing, following CDC BRFSS treatment of biological implausible values. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Underweight 116 70 373,7
 2,3%
2 Normal 1730 931 629,8
 29,9%
3 Overweight 1836 1 101 496,6
 35,4%
4 Obese 1684 1 011 692,6
 32,5%
-9 Don't know/Refuse 328 212 279,0
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5366 3115192.772
Manglende tilfeller 1844 1480848.548
Standardavvik 0.849 0.845
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.