Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ahi_3: Types of purchased health insurance, adult [S]

Spørsmålstekst

AHI_3. How did you purchase this health insurance – directly from an insurance company or HMO, or through an exchange or marketplace, such as Healthcare.gov?

Beskrivende tekst

This question is new to HHS in 2018 and was generated from responses to AHI_3. The universe for this variable was all adults 18 and older who reported purchasing insurance (AHI_1) or 'Other Insurance' (AHI_1mo).

Verdier Kategorier N NW
1 Insurance/HMO 333 173 346,6
 44,0%
2 Exchange or Marketplace 315 178 881,4
 45,4%
3 Other 96 42 124,6
 10,7%
-8 Not in universe 6466 4 201 688,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 744 394352.588
Manglende tilfeller 6466 4201688.732
Standardavvik 0.69 0.66
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.