Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel unin_rsn: Reason uninsured, adult [S]

Spørsmålstekst

AHI_11a/b. What is the one main reason why you did/do not have any health insurance during that time?

Beskrivende tekst

The reasons for uninsurance were collapsed into groups primarily based on the categories used in 2010. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who reported no insurance for part or all of the past 12 months.

Verdier Kategorier N NW
1 Cost/Could not afford 623 479 708,6
 46,7%
2 Working status ineligible 263 191 247,1
 18,6%
3 Ineligible due to citizenship/immigration 60 60 909,0
 5,9%
4 Choose not to have Insurance 151 117 555,7
 11,4%
5 Other ineligibility issues 26 23 983,2
 2,3%
6 Found the process of enrolling in a place 50 37 896,6
 3,7%
7 Family situation/switched companies 100 71 294,1
 6,9%
8 Other 59 44 159,9
 4,3%
-9 Don't Know/Refused 71 54 235,8
-8 Not in Universe 5807 3 515 051,4
-7 Suspended 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1332 1026754.107
Manglende tilfeller 5878 3569287.213
Standardavvik 2.189 2.157
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.