Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ahi_7: Reason didn't get coverage through marketplace, adult [S]

Spørsmålstekst

AHI_7. What is the MAIN reason why you have not have obtained a private health insurance plan or Medicaid coverage when you visited the marketplace?

Beskrivende tekst

This question is new to HHS in 2018. The reason an individual didn't get coverage through the marketplace and was loosely based of reasons for uninsurance used in 2010 and 2018. The universe for this question is all adults 18 and older who had 'looked into purchasing healthcare through healthcare.gov' (yes to AHI_6).

Verdier Kategorier N NW
1 Enrolling difficult/confusing 21 12 327,2
 6,9%
2 Not eligible Medicaid/financial assistance 35 25 345,1
 14,2%
3 Could not find needed coverage 12 9 363,7
 5,2%
4 Could not find affordable plan 154 108 757,6
 61,0%
5 Got Ins through other source 7 3 319,2
 1,9%
6 Decided didn't need insurance 7 4 037,5
 2,3%
7 Other 24 15 247,9
 8,5%
-9 Don't know/Refuse 4 2 010,8
-8 Not in universe 6946 4 415 632,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 260 178398.165
Manglende tilfeller 6950 4417643.154
Standardavvik 1.499 1.439
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.