Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ahi_6: Looked into purchasing through Healthcare.gov, adult [S]

Spørsmålstekst

AHI_6. Have you looked into purchasing health insurance coverage through Healthcare.gov?

Beskrivende tekst

This question is new to HHS in 2018. The marketplace question was asked of individuals who reported being uninsured as to whether they had looked into purchasing through the exchange. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who reported being uninsured.

Verdier Kategorier N NW
0 No 815 691 040,0
 79,8%
1 Yes 258 175 100,3
 20,2%
-8 Not in universe 6137 3 729 900,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1073 866140.387
Manglende tilfeller 6137 3729900.933
Standardavvik 0.428 0.402
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.