Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel h_ins_ch: Health insurance type, child [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically CHI_1 (01-05) and CHI_2.

Beskrivende tekst

The type of Insurance variable was calculated from a series of yes/no questions including multiple types of insurance. Insurance types include private (self/employer purchased and TRICARE/Champus), Medicaid, other public (Medicare, Champ VA, VA) and no Insurance. Children with multiple types of insurance were counted only once based on team experience and common rates of insurance from the ACS. Precedence was given to insurance types in the following order: 1) “Medicaid”, 2) “Other Public” and 3) “Private”. For example, if a child had "Medicaid" and "Other Public" insurance they were counted as "Medicaid" since rates of "Other Public" are generally extremely low. The universe for this variable includes all children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
1 Not insured 151 139 031,6
 11,0%
2 Private insurance 816 598 834,8
 47,3%
3 Medicaid 494 486 828,5
 38,5%
4 Other public insurance 33 25 202,2
 2,0%
5 Unknown insurance 17 15 610,0
 1,2%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 5 3 062,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1511 1265507.072
Manglende tilfeller 5699 3330534.247
Standardavvik 0.723 0.749
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.