Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hins_tot: Health insurance coverage, all cases [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically AHI_1 (01-05), AHI_1mo, AHI_2, CHI_1 (01-05), CHI_1mo, and CHI_2.

Beskrivende tekst

The variable was calculated from a series of yes/no questions for multiple types of insurance. The type of insurance variables were created independently for adults (h_ins_ad) and children (h_ins_ch) and then combined to describe the population as a whole using three categories: private insurance (self/employer purchased and TRICARE/Champus), public insurance (Medicare, Medicaid, Champ VA, VA) and no insurance. To generate the types of insurance variables, respondents with multiple types of insurance were counted only once based on common rates of insurance from the ACS. To see the order of precedence for the adult (h_ins_ad) and child (h_ins_ch) variables see the metadata for those variables. For example, if an adult respondent was over 65 and had "Medicare" and "Private" insurance they were only counted as "Public insurance." The universe for this variable includes adults and children.

Verdier Kategorier N NW
1 Not insured 1243 1 023 177,5
 22,5%
2 Private insurance 3832 2 378 531,9
 52,4%
3 Public insurance 2054 1 139 916,2
 25,1%
-9 Don't Know/Refused 76 51 353,2
-7 Suspended 5 3 062,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 7129 4541625.635
Manglende tilfeller 81 54415.684
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.