Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ahi_15: Dental insurance duration, adult

Spørsmålstekst

AHI_15. For about how many months of the past 12 months did you have dental insurance?

Beskrivende tekst

The adult dental insurance duration variable was created from the question "how many months of the past 12 months did you have dental insurance?". For ease of interpretation, the responses were collapsed into the existing categories. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No dental insurance 2130 1 316 265,2
 39,6%
1 1 month or less 43 21 868,8
 0,7%
2 2 months 35 16 560,7
 0,5%
3 3 months 65 45 908,1
 1,4%
4 4 months 71 47 038,0
 1,4%
5 5 months 48 29 144,5
 0,9%
6 6 months 178 118 885,6
 3,6%
7 7 months 67 43 818,8
 1,3%
8 8 months 65 36 364,5
 1,1%
9 9 months 49 29 648,6
 0,9%
10 10 months 40 26 420,3
 0,8%
11 11 months 22 17 666,0
 0,5%
12 12 months 2881 1 577 882,7
 47,4%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 5.647 5.651
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.