Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel emphrt: Hours per week, all jobs [S]

Spørsmålstekst

EMP_7. How many hours per week do you usually work at all jobs or businesses?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who, during last week, were working at a job, or were on vacation, temporarily out of work, layoff or strike, family or medical leave, or off season.

Verdier Kategorier N NW
1 Less than 20 hours 436 241 030,7
 11,0%
2 20 to 39 hours 616 380 914,8
 17,3%
3 40 hours 1227 803 080,1
 36,6%
4 More than 40 hours 1187 771 317,0
 35,1%
-8 Not in universe 3744 2 399 698,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3466 2196342.732
Manglende tilfeller 3744 2399698.588
Standardavvik 1.008 0.981
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.