Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel eh4: Food insecurity

Spørsmålstekst

EH_4. Within the past 12 months the food we bought just didn’t last and we didn’t have money to get more. Was that often, sometimes, or never true for you?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Often true 301 196 858,0
 5,9%
2 Sometimes true 934 637 790,4
 19,2%
3 Never true 4459 2 492 823,3
 74,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.55 0.576
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.