Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel emptyp: Employer type [S]

Spørsmålstekst

EMP_4. At your main job, are you employed by a for-profit company, a non-profit organization, the government, are you self-employed, or are you working without pay in a family business or farm?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who, during last week, were working at a job, or were on vacation, temporarily out of work, layoff or strike, family or medical leave, or off season.

Verdier Kategorier N NW
1 For-profit company 2286 1 545 528,8
 70,4%
2 Non-profit organization 367 184 098,3
 8,4%
3 Government 374 206 786,4
 9,4%
4 Self-employed 394 227 242,6
 10,3%
5 Work without pay - family business or farm 45 32 686,7
 1,5%
-8 Not in universe 3744 2 399 698,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3466 2196342.732
Manglende tilfeller 3744 2399698.588
Standardavvik 1.122 1.103
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.