Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sex_all: Sex [C]

Spørsmålstekst

A combination of questions were used. GENDER. May I confirm your gender? CDEM_3. Is this child a boy or a girl?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes adults and children.

Verdier Kategorier N NW
1 Male 3163 2 277 670,9
 49,6%
2 Female 4047 2 318 370,4
 50,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 7210 4596041.319
Manglende tilfeller 0 0.0
Standardavvik 0.496 0.5
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.