Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hh_lngen: Non-English speaking household

Spørsmålstekst

DEM_7. Do you speak a language other than English at home?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 3893 2 099 141,4
 63,1%
1 Yes 1801 1 228 330,4
 36,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.465 0.483
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.