Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel marital: Marital status

Spørsmålstekst

DEM_10. Are you married, living with a partner, divorced, separated, widowed, or never married?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Married 2539 1 671 540,8
 50,2%
2 Living with Partner 422 264 347,8
 7,9%
3 Divorced 658 309 225,4
 9,3%
4 Widowed 469 157 813,1
 4,7%
5 Separated 177 129 567,4
 3,9%
6 Never married 1429 794 977,2
 23,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 2.078 2.094
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.