Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hispanca: Latino or Hispanic ancestry [S]

Spørsmålstekst

DEM_4. And, what is your Latino, Hispanic, or Spanish origin or ancestry? For example, Mexican, Salvadoran, Venezuelan.

Beskrivende tekst

The variable was recoded to general categories of Latino or Hispanic ancestry. The universe for this variable includes all Latino/Hispanic respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Mexican 1056 857 471,3
 68,9%
2 Salvadoran 146 110 368,5
 8,9%
3 Other Central American 102 80 210,0
 6,4%
4 Other Caribbean Hispanic 67 36 504,2
 2,9%
5 South American 84 42 241,6
 3,4%
6 Other Hispanic 110 80 672,0
 6,5%
7 Multiple Hispanic ancestries 66 37 056,2
 3,0%
-9 Don't know/Refuse 24 17 402,6
-8 Not in universe 5555 3 334 115,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1631 1244523.778
Manglende tilfeller 5579 3351517.541
Standardavvik 1.848 1.719
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.