Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel a_hispanic: Hispanic ethnicity

Spørsmålstekst

DEM_3. Are you of Hispanic, Latino, or Spanish origin?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adults age 18 or older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 4027 2 057 810,4
 61,8%
1 Yes 1667 1 269 661,4
 38,2%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.455 0.486
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.