Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ctybrtha: Country of birth [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically DEM_14 and DEM_15.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 United States or territories 4194 2 233 221,1
 70,5%
2 Mexico 501 459 986,2
 14,5%
3 Vietnam 48 23 533,2
 0,7%
4 China/Taiwan/Hong Kong 47 24 570,4
 0,8%
5 El Salvador 107 86 066,7
 2,7%
6 Canada 23 11 950,7
 0,4%
7 Europe 89 46 640,7
 1,5%
8 India 67 46 906,4
 1,5%
9 Other Asia 90 57 351,2
 1,8%
10 Africa 70 37 433,5
 1,2%
11 Middle East 30 17 094,0
 0,5%
12 Other Central America 83 62 689,0
 2,0%
13 South America 71 34 087,1
 1,1%
14 Caribbean 44 21 652,5
 0,7%
15 Other 4 3 668,7
 0,1%
-9 Don't know/Refuse 52 31 891,3
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 174 128 729,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5468 3166851.41
Manglende tilfeller 1742 1429189.91
Standardavvik 2.884 2.903
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.