Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel c_race_eth: Child Race/Ethnicity [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically CDEM_4 and CDEM_5.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
1 White non-Hispanic 400 276 282,6
 21,8%
2 Black non-Hispanic 287 233 019,9
 18,4%
3 Hispanic 658 663 711,4
 52,3%
4 Asian non-Hispanic 104 51 865,5
 4,1%
5 Other non-Hispanic 67 43 690,1
 3,4%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1516 1268569.574
Manglende tilfeller 5694 3327471.745
Standardavvik 1.085 0.987
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.