Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hispethc: Child Hispanic/Latino

Spørsmålstekst

CDEM_4. Is this child of Hispanic, Latino, or Spanish origin?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 No 858 604 858,2
 47,7%
1 Yes 658 663 711,4
 52,3%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1516 1268569.574
Manglende tilfeller 5694 3327471.745
Standardavvik 0.496 0.499
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.