Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel asiaetha: Asian ancestry or origin [S]

Spørsmålstekst

DEM_6. You said that you are Asian. What specific ethnic group are you? For example, Chinese, Vietnamese, Indian, or Pakistani.

Beskrivende tekst

The variable was recoded to general categories of Asian ethnicity or origin. The universe for this variable includes all Asian respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Vietnamese 100 51 900,0
 21,4%
2 Chinese 86 41 689,6
 17,2%
3 Indian 99 72 278,5
 29,9%
4 Other East Asian 32 21 035,5
 8,7%
5 Other South Asian 44 29 029,0
 12,0%
6 Other Asian, Not Otherwise Specified 25 16 336,8
 6,7%
7 Multiple Asian ancestry 13 9 805,8
 4,1%
-9 Don't know/Refuse 11 5 530,3
-8 Not in universe 6800 4 348 435,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 399 242075.157
Manglende tilfeller 6811 4353966.162
Standardavvik 1.68 1.686
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.