Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cscreen: Child screen time, per day

Spørsmålstekst

CHC_22A. On a typical day, about how many hours does this child usually spend watching TV, videos, DVDs, or playing video games [(age=13-17), or using the computer for fun, not schoolwork?]?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 6-17.

Verdier Kategorier N NW
0 None 36 25 471,5
 3,1%
1 Less than one hour 82 69 469,4
 8,5%
2 One to two hours 407 320 700,2
 39,4%
3 Two to three hours 217 169 326,8
 20,8%
4 Three to four hours 107 86 342,9
 10,6%
5 Four to five hours 67 48 058,4
 5,9%
6 Five hours or more 116 93 649,5
 11,5%
-8 Not in universe 6147 3 756 581,8
-7 Interview suspended 31 26 440,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1032 813018.806
Manglende tilfeller 6178 3783022.513
Standardavvik 1.548 1.546
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.