Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cexercisecat: Child physical activity, days per week

Spørsmålstekst

CHC_20. Still thinking about the past seven days, on how many days of the past seven days was this child physically active for at least 60 minutes total?

Beskrivende tekst

Categories were created using responses to question CHC_20. The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 None 127 105 080,7
 8,6%
1 One to three days 272 218 346,4
 17,8%
2 Four to six days 381 296 371,1
 24,1%
3 Seven days 691 609 016,4
 49,6%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 45 39 755,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1471 1228814.616
Manglende tilfeller 5739 3367226.703
Standardavvik 0.994 0.997
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.