Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_5: Snuff & chewing tobacco pattern

Spørsmålstekst

SM_5. Do you use snuff or chewing tobacco every day, some days or not at all?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Every day 36 25 488,0
 0,8%
2 Some days 53 42 908,0
 1,3%
3 Not at all 5605 3 259 075,8
 97,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.185 0.207
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.