Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel dy_bingecat: Number of days per year reported binge drinking [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically AA_3A and AA_3B.

Beskrivende tekst

Binge drinking is defined as 5 or more alcoholic drinks in a single day for men and 4 or more alcoholic drinks in a single day for women. Categories were created with entries to questions AA_3A and AA_3B. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who had alcoholic drinks last year.

Verdier Kategorier N NW
0 No days binge drinking 2056 1 059 466,0
 54,2%
1 One to two days per year 470 284 595,0
 14,6%
2 Three to four days per year 220 148 365,0
 7,6%
3 Five to ten days per year 344 238 782,4
 12,2%
4 Eleven to 30 days per year 197 132 710,0
 6,8%
5 More than 30 days per year 131 90 793,2
 4,6%
-8 Not in universe 3792 2 641 329,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3418 1954711.707
Manglende tilfeller 3792 2641329.613
Standardavvik 1.484 1.56
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.