Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_7: Electronic cigarette smoking pattern [S]

Spørsmålstekst

SM_7. Do you now use e-cigarettes every day, some days or not at all?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have smoked electronic cigarettes before.

Verdier Kategorier N NW
1 Every day 59 42 458,2
 8,5%
2 Some days 118 82 931,5
 16,6%
3 Not at all 521 373 076,3
 74,8%
-8 Not in universe 6512 4 097 575,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 698 498465.909
Manglende tilfeller 6512 4097575.41
Standardavvik 0.627 0.627
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.