Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sm_2: Current cigarette smoking pattern [S]

Spørsmålstekst

SM_2. Do you now smoke cigarettes every day, some days, or not at all?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have smoked at least 100 cigarettes in their entire life.

Verdier Kategorier N NW
1 Every day 393 273 825,6
 26,0%
2 Some days 249 178 584,5
 17,0%
3 Not at all 1110 601 089,9
 57,1%
-8 Not in universe 5458 3 542 541,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1752 1053500.021
Manglende tilfeller 5458 3542541.298
Standardavvik 0.831 0.857
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.