Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel aa_1: Alcoholic drink last year

Spørsmålstekst

AA_1. In the past 12 months, did you have any kind of alcoholic drink?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 2276 1 372 760,0
 41,3%
1 Yes 3418 1 954 711,7
 58,7%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.49 0.492
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.