Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel care_fem: Usual place of care for female health concerns

Spørsmålstekst

HCU_2. Where do you usually go for health concerns related to being a woman, such as annual exams, breast exams, family planning, and other female concerns?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all female adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Family planning clinic 547 326 357,2
 19,2%
2 Health department 83 47 890,7
 2,8%
3 Obstetrician/gynecologist (OB/GYN) 985 516 899,7
 30,5%
4 Family doctor 1080 474 680,9
 28,0%
5 Does not get these services 269 143 745,4
 8,5%
6 Medical clinic or hospital 314 165 237,2
 9,7%
7 Internet/Family/Friend 9 7 185,5
 0,4%
8 Other place 25 13 435,3
 0,8%
-8 Not in universe 3898 2 900 609,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3312 1695431.908
Manglende tilfeller 3898 2900609.411
Standardavvik 1.485 1.553
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.