Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel carplchd: Type of health care place, child

Spørsmålstekst

CHCU_1. What kind of place does this child go to most often when sick - a medical doctor's office, a clinic or hospital clinic, an emergency room, or some other place?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
1 Doctor's Office 1000 776 770,4
 62,1%
2 HMO 7 5 455,1
 0,4%
3 Clinic/Healthcare Center/Hospital Clinic 425 409 308,0
 32,7%
4 Emergency Room 41 40 945,9
 3,3%
5 No one place 10 9 153,9
 0,7%
6 Some other place 8 8 907,6
 0,7%
-9 Don't know/Refuse 14 10 066,9
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 11 7 961,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1491 1250540.967
Manglende tilfeller 5719 3345500.353
Standardavvik 1.063 1.108
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.