Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel care_typ: Type of health care place, adult

Spørsmålstekst

HCU_1. What kind of place do you go to most often when you are sick or need advice about your health - a medical doctor's office, a clinic or hospital clinic, an emergency room, or some other place?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Doctor's Office 3375 1 713 908,1
 51,5%
2 HMO 25 15 932,6
 0,5%
3 Clinic/Healthcare Center/Hospital Clinic 1768 1 202 108,1
 36,1%
4 Emergency Room 275 203 643,3
 6,1%
5 No one place 152 120 986,8
 3,6%
6 Some other place 51 37 163,7
 1,1%
7 Internet/Family/Friends 48 33 729,1
 1,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 1.3 1.36
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.