Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel chcu_2: Help for mental health, child

Spørsmålstekst

CHCU_2. During the past 12 months did you think that this child needed help for emotional or mental health problems, such as feeling sad, anxious, nervous, or showing disruptive behavior either at home or school?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1329 1 108 587,0
 88,4%
1 Yes 172 145 966,0
 11,6%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 15 14 016,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1501 1254552.93
Manglende tilfeller 5709 3341488.389
Standardavvik 0.319 0.321
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.