Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hcu_5: Delayed seeing doctor, adult

Spørsmålstekst

HCU_5. In the past 12 months, did you delay or could not see a doctor because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 4809 2 717 713,3
 81,7%
1 Yes 885 609 758,4
 18,3%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.362 0.387
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.