Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel chcu_3: Delayed prescription, child

Spørsmålstekst

CHCU_3. In the past 12 months, did you delay or could not fill a prescription for medicine for this child because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1436 1 200 912,1
 95,7%
1 Yes 65 53 640,8
 4,3%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 15 14 016,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1501 1254552.93
Manglende tilfeller 5709 3341488.389
Standardavvik 0.204 0.202
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.