Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hcu_8: Delayed mental health care, adult

Spørsmålstekst

HCU_8. In the past 12 months did you delay or could not get mental health care because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 5212 2 977 862,9
 89,5%
1 Yes 482 349 608,8
 10,5%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.278 0.307
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.