Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel chcu_5: Delayed getting specialist care, child

Spørsmålstekst

CHCU_5. Again, the past 12 months did you delay or could not get specialist care that this child needed because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1440 1 200 203,8
 96,2%
1 Yes 55 47 690,5
 3,8%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 21 20 675,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1495 1247894.31
Manglende tilfeller 5715 3348147.01
Standardavvik 0.188 0.192
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.