Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel chcu_6: Delayed getting dental care, child

Spørsmålstekst

CHCU_6 In the past 12 months, did you delay or could not get dental care this child needed because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1377 1 151 506,1
 92,6%
1 Yes 111 91 898,3
 7,4%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 28 25 165,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1488 1243404.35
Manglende tilfeller 5722 3352636.969
Standardavvik 0.263 0.262
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.