Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hcu_9: Delayed dental care, adult

Spørsmålstekst

HCU_9. In the past 12 months did you delay or could not get dental care because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 4497 2 539 134,4
 76,3%
1 Yes 1197 788 337,4
 23,7%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.408 0.425
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.