Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel h_type: Type of residence household

Spørsmålstekst

U1. Do you live in a house, a duplex, a building with 3 or more units, or in a mobile home?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older and children 0-17. The adult respondents' values were assigned to the children's cases.

Verdier Kategorier N NW
1 House 4689 2 993 547,8
 73,3%
2 Duplex 161 96 233,2
 2,4%
3 Apartment (3+ residences) 1511 874 749,5
 21,4%
4 Mobile home 133 121 358,5
 3,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.