Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr1_a: Smoked 100 cigarettes or more

Spørsmålstekst

R1. Altogether, have you smoked at least 100 or more cigarettes in your entire lifetime?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1824 1 077 457,8
 37,2%
2 No 3292 1 819 437,5
 62,8%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.