Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel drnk_day: Number of drinks on a typical day [S]

Spørsmålstekst

R8. In the past 12 months, about how many drinks did you have on a typical day when you drank alcohol?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who had an alcoholic drink in the past 12 months. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
0 Less than one drink per day 516 225 218,0
 16,0%
1 One drink per day 681 307 522,3
 21,8%
2 Two drinks per day 671 389 502,0
 27,7%
3 Three drinks per day 282 180 927,7
 12,9%
4 Four drinks per day 132 90 013,8
 6,4%
5 Five or more drinks per day 219 210 875,7
 15,0%
9 DK/Ref 10 3 794,6
 0,3%
-1 NIU - child, mail survey, non-drinker 3983 2 678 035,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2511 1407854.026
Manglende tilfeller 3983 2678034.974
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.