Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ps_7: Time since last sigmoid/colonoscopy [S]

Spørsmålstekst

PS_7A/B. How long has it been since you had your last sigmoidoscopy/colonoscopy?

Skildrande tekst

The category answer ranges are more specific than 2010. The universe for this variable includes all adult respondents between ages 50 and 75 who have had a sigmoidoscopy or colonoscopy.

Verdiar Kategoriar N NW
1 A year ago or less 459 204 196,4
 31,5%
2 Between 1 and 5 years ago 750 305 647,7
 47,1%
3 Between 5 and 10 years ago 274 109 497,3
 16,9%
4 More than 10 years ago 75 29 185,6
 4,5%
-8 Not in universe 5652 3 947 514,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1558 648527.096
Manglande tilfelle 5652 3947514.223
Standardavvik 0.814 0.813
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.