Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel no_mmgrm: Reason why no mammogram [S]

Spørsmålstekst

PS_2a/b. What is the one most important reason why you have never/not had a mammogram (in 2 years)?

Skildrande tekst

The categories for this variable were based on the categories from 2010. The universe for this variable includes all female respondents 40-75 who had never had a mammogram and those who had not had one in the last 2 years.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Cost/No Insurance 69 41 329,9
 21,5%
2 Access Issues 36 20 866,9
 10,9%
3 Lack of Knowledge 42 24 806,6
 12,9%
4 Avoidance and Disinterest 202 96 044,8
 50,0%
5 Ineligible/Multiple/Other 25 8 997,1
 4,7%
-9 Don't know/Refuse 11 5 669,0
-8 Not in universe 6825 4 398 327,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 374 192045.309
Manglande tilfelle 6836 4403996.011
Standardavvik 1.266 1.286
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.